Κηρύγματα και άλλα χρήσιμα άρθρα

29 Μάρτιος, 2023

Η Δυσκολία που Δημιουργεί η Χριστιανική Αγάπη

Τελικά, η μεγαλύτερη δυσκολία στη χριστιανική μας ζωή δε σχετίζεται με την αντίθεση και τον διωγμό που δημιουργείται εξωτερικά.